Marek Krull

Kancelaria Notarialna

O Nas

Kancelaria Notarialna
Marek Krull

tel: 514 147 679
tel: 55 235 99 66
fax: 55 235 99 55
e-mail : notariusz.krull@gmail.com

Usługi

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przy czym najłatwiejszym sposobem poznania wysokości pobieranej taksy od danej czynności i jej wartości, jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji

Dokumenty

1. TESTAMENT:

a) dane osobowe sporządzającego testament
b) dane osoby powoływanej do spadku

2. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

a) dane osobowe mocodawcy 
b) dane osobowe pełnomocnika ,
c) opis nieruchomości

3. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

a) akt zgonu spadkodawcy,
b) testament spadkodawcy
c) akt stanu cywilnego spadkobierców
d) nr PESEL zmarłego.

4. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane osobowe małżonków 

5. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

a) odpis zwykły z księgi wieczystej,
b) podstawa nabycia
c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych 
d) aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
e) wartość rynkowa działki 
f) warunki i data wydania działki,
g) nr konta bankowego,
h) dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
i) mapa sytuacyjna do celów prawnych.

6. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

a) odpis zwykły z księgi wieczystej,
b) podstawa nabycia
c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych
d) aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
e) wartość rynkowa lokalu,
f) warunki i data wydania lokalu,
g) nr konta bankowego,
h) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
i) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
j) dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

7. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

a) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
b) podstawa nabycia
c) odpis zwykły z księgi wieczystej,
d) dane osobowe kupujących i sprzedających
e) aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
f) wartość rynkowa lokalu 
g) warunki i data wydania lokalu,
h) nr konta bankowego,
i) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
j) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Grobla Św. Jerzego 5/U2

82-300 Elbląg
pon-piąt 8:00-18:00

tel. 514 147 679
tel: 55 235 99 66
fax. 55 235 99 55

notariusz.krull@gmail.com

Kontakt